Условия за ползване | Aspirator.bg - Кухненски аспиратори и уреди за вграждане

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на електронния магазин на “Мегастор-е” ЕООД, сключване на договори за покупко-продажба, покупко-продажба и доставка на стоки(валидни от 21 юни 2014 година)

Предмет и приложение

Настоящите общи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между “Мегастор-е” ЕООД и всеки един КЛИЕНТ, възникващи по повод използването на електронния магазин на “Мегастор-е” ЕООД, сделки със стоките, предлагани в него, както и доставката им до клиента.Те се прилагат към всички договори и поръчки за покупко-продажба на стоки на КЛИЕНТА и представляват неразделна част от тях.Изменения в общите условия са допустими, само ако са предварително договорени между двете страни в писмен вид.

Общи правила

След завършване на поръчка в електронната форма на www.aspirator.bg от страна на КЛИЕНТА, договорът за покупко-продажба на стока между него и “Мегастор-е” ЕООД се счита сключен от момента на писмено потвърждаване на поръчката по телефон или посочен от клиента e-mail.Настоящите “Общи условия” влизат в сила от момента на сключване на договор за покупко-продажба между КЛИЕНТА и “Мегастор-е” ЕООД.Всички цени в електронния магазин www.aspirator.bg са в български лева с всички данъци, мита и такси включени в цената.Плащането на цената по сключения договор се извършва:с наложен платеж на служителя на спедиторската компания, които доставя стоката.с авансово плащане на 30 % от цената по сключения договор за покупко-продажба на стойност над 2000 лева или 100% авансово плащане по сключения договор за покупко-продажба при заявка на хладилник по следната банкова сметка:фирма “Мегастор-е” ЕООДIBAN: BG66UBBS80021024465540,BIC: UBBSBGSF, при банка “ОББ” АДПри плащане по банков път, КЛИЕНТЪТ следва да укаже номера на направената поръчка като основание за плащане.Всяка стока, предоставена от “Мегастор-е” ЕООД отговаря напълно на всички спецификации и стандарти, посочени от производителя. “Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност при отклонения от тях, които не са съобщени от производителя.Стоките са придружени от документацията, необходима за инсталиране, монтиране, пускане в действие, употреба и поддръжка.“Мегастор-е” ЕООД няма ангажимент по монтиране, тестване и поддръжка. “Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност и не важи гаранцията, предоставена от производител при неправилна инсталация и повреждане на уреда по време на монтиране.“Мегастор-е” ЕООД си запазва правото да променя структурата и съдържанието на електронния магазин, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.Всички неуредени в тези общи условия въпроси се решават според разпоредбите на действащото законодателство и се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Лични данни

При регистрация в www.aspirator.bg, електронният магазин събира, обработва, използва и съхранява данните предоставени от КЛИЕНТА с изричното му съгласие, изразяващо се в приемане на настоящите Общи условия.Страните следва да третират всяка поръчка или договор за покупко-продажба за конфиденциални. “Мегастор-е” ЕООД използва личните данни на КЛИЕНТА единствено за изпълнение на договора и няма право да ги ползва за рекламна или друга цел, без изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА. Защитата на данните на КЛИЕНТА се прилага и след изпълнение на договора помежду им. “Мегастор-е” ЕООД може да предоставя конфиденциална информация единствено на надлежните държавни органи, указани в българското законодателството.

Доставка

Доставката на стоки, за които има сключен договор за покупко-продажба се извършва от лицензирана спедиторска компания “Спиди” АД, "SAMEDAY" или "ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД", за сметка на “Мегастор-е” ЕООД, освен ако не е изрично уговорено друго между страните. Рискът от повреда или загуба е за сметка на “Мегастор-е” ЕООД до момента на предаване на стоките на КЛИЕНТА. Доставка на поръчана стока от онлайн магазина се извършва само на територията на Р.България. Срокът за доставка се уточнява предварително между двете страни. Поръчки над 50лв са с безплатна доставка за цялата страна. На всички поръчки под 50лв автоматично се начисляват 5лв за доставка. При получаване на стоката, клиента задължително я преглежда и ако констатира забележки, недостатъци, нередности и др., незабавно информира лицето (куриера) извършващо доставката. Ако това не бъде направено, се счита, че стоката е приета без забележки и на по – късен етап не могат да бъдат предявявани претенции.

“Мегастор-е” ЕООД е длъжен да предаде стоката, както и придружаващата я техническа и гаранционна документация на “Спиди” АД, "SAMEDAY" или "ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД" за доставка в срок от 7 работни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Удължаване на срока със 7 работни дни може да се извърши с уведомяване на КЛИЕНТА по електронна поща или на посочен от КЛИЕНТА телефонен номер. Последващо удължаване на срока за доставка се съгласува с КЛИЕНТА. В случай на форсмажорни обстоятелства този срок се удължава с времето за преминаване на тези обстоятелства.Ако не е уговорено друго доставка на стоки ще се извършва през работни дни, от понеделник до петък, с изключение на национални празници от 9 до 17 часа на адрес, изрично посочен от КЛИЕНТА в електронната форма за поръчка на www.aspirator.bg.

“Мегастор-е” ЕООД е длъжен да опакова стоката, съобразно изискванията на производителя и по начин гарантиращ предпазването и съхранението и по време на транспортиране. Разходите за опаковане са за сметка на “Мегастор-е” ЕООД.

“Мегастор-е” ЕООД, чрез наетата от него лицензирана спедиторска компания доставя стоката на административен адрес, посочен от КЛИЕНТА в рамките на населено място. “Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за грешно посочен адрес за получаване.

“Преглед на пратка” е услуга, валидна за всички продукти, предлагани и доставяни от “Мегастор-е” ЕООД. Тя Ви дава възможност да направите 15 минутна проверка на целостта на пратката.

КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури лице, което да приеме стоката на посочения адрес. Разходите, свързани с повторно посещение или транспортиране до друг адрес не се поемат от “Мегастор-е” ЕООД.

Ако не е уговорено друго, рискът от повреда или загуби на стоката се прехвърлят на КЛИЕНТА след предаване на стоката от куриерската компания. Всяка загуба или щета, нанесена върху стоката преди доставката е за сметка на “Мегастор-е” ЕООД. В тези случай последния е длъжен да изпълни поръчката в 14 дневен срок.

“Преглед на пратка” е услуга, валидна за всички продукти, предлагани и доставяни от “Мегастор-е” ЕООД. Тя Ви дава възможност да направите 15 минутна проверка на целостта на пратката.

Ако не е уговорено друго, рискът от повреда или загуби на стоката се прехвърлят на КЛИЕНТА след предаване на стоката от куриерската компания. Всяка загуба или щета, нанесена върху стоката преди доставката е за сметка на “Мегастор-е” ЕООД. В тези случай последния е длъжен да изпълни поръчката в 14 дневен срок.
Отговорност:
Информацията в www.aspirator.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.“Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за информация съдържаща се в препратки към интернет сайтове, съдържащи се в електронния магазин.“Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на Интернет връзката на КЛИЕНТА, възможността за достъп на компютъра на КЛИЕНТА до сървъра на електронния магазин, както и за каквито и да е загуби или преки, непреки последващи вреди или пропуснати ползи, в следствие на достъпа и ползването на електронния магазин.
“Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за несъответствие на получената стоката, поради грешка в поръчката от страна на КЛИЕНТА.Рекламация, гаранции, поддръжка и резервни частиРекламация на стоките, предлагани от “Мегастор-е” ЕООД се извършва пред официалния вносител на съответната стока, указан в гаранционната й карта. “Мегастор-е” ЕООД няма ангажимент по посредничество между КЛИЕНТА и съответния официален вносител.Стоките, предмет на покупко-продажба са придружени от необходимата техническа и гаранционна документация, издадена от производителя и преведена на български език.Гаранционното обслужване на стоките, предлагани от “Мегастор-е” ЕООД се извършва за срока и съгласно условията, указани в гаранционната карта на съответната стока, издадена от производителя. “Мегастор-е” ЕООД не предоставя допълнителна гаранция извън тези на производителя.

Гаранционното обслужване се извършва от посочените в гаранционната карта сервизни центрове в страната на съответния официален вносител, при представяне на пълна гаранционна документация.“Мегастор-е” ЕООД не осигурява поддръжка, резервни части, както и ремонтни и инсталационни услуги.Прекратяване

В случаите на чл. 55 от Закон за защита на потребителите, КЛИЕНТЪТ трябва да върне стоката за своя сметка и във вида, в които я е получил, в оригиналната опаковка, с всички съпътстващи документи. След приемане на отказа от страна на “Мегастор-е” ЕООД, последния е длъжен да върне получената цена в срок от 14 работни дни.

“Мегастор-е” ЕООД може да откаже да изпълни поръчка и да сключи договор за покупко-продажба при:спряно производство на артикул от производителянедостатъчна наличност

Информация за “Мегастор-е” ЕООД“
Мегастор-е” ЕООД, ЕИК 203191648, със седалище и адрес на управление град Варна, ул Кирил Шиваров 9, представлявано от управителя Марин Георгиев Маринов;
Телефон за контакт от 9 – 18 часа в работни дни и събота 0886 853715
;e-mail за контакт в и извън работно време: sales@aspirator.bg;
Дружеството е регистрирано в Комисия за защита на личните данни и притежава удостоверение за администратор на лични данни № 412899/5.ХII.2014 година.
Дейността на “Мегастор-е” ЕООД се регулира от:
Комисия за защита на потребителите
Адрес: град София 1000, площад “Славейков” № 4А, ет. 3,4 и 6
Телефон 0700 111 22, Факс: 02/988 42 18
www.kzp.bg
Комисия за защита на личните данни
Адрес: град София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
e-mail: kzld@cpdp.bg
Център за информация и контакти: 02/91 53 518
www.cpdp.bg