Close
(0)
Няма продукти в кошницата.
Търси
Filters

Условия за доставка

Доставката на стоки, за които има сключен договор за покупко-продажба се извършва от лицензирана спедиторска компания “Спиди” АД, за сметка на “Мегастор-е” ЕООД, освен ако не е изрично уговорено друго между страните.
Рискът от повреда или загуба е за сметка на “Мегастор-е” ЕООД до момента на предаване на стоките на КЛИЕНТА.
Доставка се извършва само до населени места, които се обслужват от “Спиди” АД само на територията на Република България.
“Мегастор-е” ЕООД е длъжен да предаде стоката, както и придружаващата я техническа и гаранционна документация на “Спиди” АД за доставка в срок от 7 работни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Удължаване на срока със 7 работни дни може да се извърши с уведомяване на КЛИЕНТА по електронна поща или на посочен от КЛИЕНТАтелефонен номер. Последващо удължаване на срока за доставка се съгласува с КЛИЕНТА. В случай на форсмажорни обстоятелства този срок се удължава с времето за преминаване на тези обстоятелства.
Ако не е уговорено друго доставка на стоки ще се извършва през работни дни, от понеделник до петък, с изключение на национални празници от 9 до 17 часа на адрес, изрично посочен от КЛИЕНТА в електронната форма за поръчка на www.aspirator.bg.
“Мегастор-е” ЕООД е длъжен да опакова стоката, съобразно изискванията на производителя и по начин гарантиращ предпазването и съхранението и по време на транспортиране. Разходите за опаковане са за сметка на “Мегастор-е” ЕООД.
    “Мегастор-е” ЕООД, чрез наетата от него лицензирана спедиторска компания доставя стоката на административен адрес, посочен от КЛИЕНТА в рамките на населено място. “Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за грешно посочен адрес за получаване.
    КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури лице, което да приеме стоката на посочения адрес. Разходите, свързани с повторно посещение или транспортиране до друг адрес не се поемат от “Мегастор-е” ЕООД.
    Ако не е уговорено друго, рискът от повреда или загуби на стоката се прехвърлят на КЛИЕНТА след предаване на стоката от куриерската компания. Всяка загуба или щета, нанесена върху стоката преди доставката е за сметка на “Мегастор-е” ЕООД. В тези случай последния е длъжен да изпълни поръчката в 14 дневен срок.