Close
(0)
Няма продукти в кошницата.
Търси
Filters

Енергийната ефективност има нов етикет

Енергийната ефективност има нов етикет

Новият енергиен етикет прави избора по- лесен - Енергийната ефективност има нов етикет

Повече от 25 години енергийния етикет помага на потребителите в Европейския съюз да избират енергийно ефективни продукти. Бързото технологично развитие на пазара обаче налага осъвременяване на етикета и отпадане на смесената скала , включваща много плюсове („+“), така че потребителите лесно да могат да разграничават най- ефективните технологии от останалите продукти. През 2021 г. влиза в сила нова схема за енергийно етикетиране на електроуредите, благодарение на която се очаква да се постигнат общи икономии на електроенергия в размер на 38 TWh на година, което се равнява на годишното потребление на страна като Украйна.

От 1 март 2021 г. преобразувани етикети ще имат следните групи електроуреди:

Какви са основните разлики между стария и новия етикет?

  1. Етикета запазва цялостния си дизайн, но са въведени частични подобрения, които да ориентират по-бързо потребителите.
  2. Енергийната ефективност вече е обозначава според обща за всички продукти скала с класове A-G, вместо досегашните обозначения А+++до G.
  3. Върху етикета е добавен QR код, които отвежда към единна за ЕС продуктова база данни (EPREL) с допълнителна информация за характеристика на продуктите.
  4. Енергийно потребление на съдомиялните машини, пералните и комбинираните перални със сушилня 100 цикъла годишно, вместо досегашните годишни стойности.
  5. Въведени са някои съвсем нови изображения (пиктограми), информиращи например за броя пиксели, енергийната консумация на телевизорите в HDR режим, продължителността на еко програмите, капацитета на съхранение, излъчващия шум и др.

Как мога да сравня информацията от стария и новия етикет?

За съжаление, няма точно правило за съпоставката на двата етикета, тъй като самите методи за тестване и изпитване на електроуредите са променени. Важно е да се знае, че при въвеждането на новите етикети първоначално много малко продукти  на пазара ще бъдат обозначени с най-висок клас А. Настоящите най-ефективни технологии ще отговарят основно на изискванията на клас В и С.

Съвети при избора на електроуред

  • С покупката на електроуред от по-висок енергиен клас, освен че ще намалите екологичния си отпечатък, ще редуцирате значително и разходите си за електроенергия.
  • При възможност, използвайте EKO програмите на електроуредите си, което ще намали потреблението на ресурси, без да се нарушава комфортът Ви.
  • Обърнете внимания на нивото на шумовите емисии. Увеличени с 3 dB удвоява шумовото дразнение.
  • Избирайте електроуреди с размери, които отговарят на Вашите нужди. Така ще намалите значително потреблението си на енергия.

Ремонт, подмяна или рециклиране?

Електрическото и електронното оборудване са предмет на специални изисквания за събиране и преработка (директива 2019/ ЕС). Имайте в предвид, че за производството на нови уреди се изразходват много ресурси, което при възможност трябва да помислите за ремонт, вместо за подмяна. Също така помислете за рециклиране, вместо за бракуване. Някои търговци извършват демонтаж на електроуредите, като материалите се рециклират, а по-запазените уреди се ремонтират и се продават втора употреба.

Информация за това, как да постъпите с излезлия от употреба уред, можете да получите от инструкцията към продукта или като се обърнете към производителя или търговеца, от който сте го закупили.

Какви са следващите стъпки?

Промяната на енергийните етикети ще се извършва постепенно, съобразно влизането в сила на съответните регламенти. От 1 Септември 2021 г. новите етикети ще обхванат светлинните източници. Очаква се въвеждането на преобразувани етикети за останалите продуктови групи да започне от 2022г.

EU#EnergyLabel 2020 - Енергийната ефективност има нов етикет

Добави коментар
Блог архив