Поверителност

Дружеството е регистрирано в Комисия за защита на личните данни и притежава удостоверение за администратор на лични данни № 412899/5.ХII.2014 година.